தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


J.M.Coetzee என்ற அயலக ஆசிரியரின், தமிழிற்கு வந்த ஆக்கங்கள்
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 1
ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
       
புத்தக வகை : ஆண்டு :
J.M.Coetzee என்ற அயலக ஆசிரியரின், தமிழிற்கு வந்த ஆக்கங்கள்
1
மானக்கேடு
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை : 150.00
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 272
மூலம் : African J.M.Coetzee
1
 
 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan