தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தமிழர் கண்ணோட்டம் வழங்கிய மதிப்புரைகள்
சென்னை
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 3
ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
       
புத்தக வகை : ஆண்டு :
தமிழர் கண்ணோட்டம் வழங்கிய மதிப்புரைகள்
1
மீண்டும் சுதந்திரப்போர்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : சோலை
பதிப்பகம் : தணல் பதிப்பகம்
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 160
தமிழரின் காலக் கணக்கு
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : சின்னப்பத்தமிழர், அ.சி
பதிப்பகம் : தமிழம்மா பதிப்பகம்
விலை : 10
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 48
வானத்திலே திருவிழா
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : செல்வகணபதி, பொன்
பதிப்பகம் : பொன்னா பதிப்பகம்
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் இலக்கியம்
பக்கங்கள் : 144
1
 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan