தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


குலரத்தினம், க.சி
ஆசிரியர் பெயர் : Kularatnam, C.S
முகவரி :
- 0000
இலங்கை
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 2
ஆண்டு :
பதிப்பகம் :
புத்தக வகை :
குலரத்தினம், க.சி அவர்களின் புத்தகங்கள்
1 2
இலங்கைத் தமிழ்ச் சுடர்மணிகள் - காசிவாசி சி. செந்திநாத ஐயர்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(டிசம்பர் 2008)
ஆசிரியர் : குலரத்தினம், க.சி
பதிப்பகம் : குமரன் புத்தக இல்லம்
விலை : 150.00
புத்தகப் பிரிவு : வாழ்க்கை வரலாறு
பக்கங்கள் : 54
ISBN : 9789556591427
1 2

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan