தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


அறிவியல் ஒளி வழங்கிய மதிப்புரைகள்
சென்னை
ariviyaloli@yahoo.co.in
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 1
ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
       
புத்தக வகை : ஆண்டு :
அறிவியல் ஒளி வழங்கிய மதிப்புரைகள்
1
மக்கள் அறிவியல் இலக்கியம் நோக்கும் போக்கும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(டிசம்பர் 2007)
ஆசிரியர் : செங்கோ
பதிப்பகம் : பாவை பப்ளிகேஷன்ஸ்
விலை : 70
புத்தகப் பிரிவு : அறிவியல்
பக்கங்கள் : 162
1
 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan