தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தீக்கதிர் வழங்கிய மதிப்புரைகள்
சென்னை
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 4
ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
       
புத்தக வகை : ஆண்டு :
தீக்கதிர் வழங்கிய மதிப்புரைகள்
1
அது-இது-எது?
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(ஜூலை 2008)
ஆசிரியர் : முத்தையா வெள்ளையன்
பதிப்பகம் : கருப்புப் பிரதிகள்
விலை : 65
புத்தகப் பிரிவு : நேர்காணல்கள்
பக்கங்கள் : 150
அரவானிகள் சமூக வரைவியல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் : பிரியா பாபு
பதிப்பகம் : தென்திசை பதிப்பகம்
விலை : 70
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 96
குழந்தைகளை கொண்டாடுவோம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : அமனஷ்வீலி, ஷ
பதிப்பகம் : பாரதி புத்தகாலயம்
விலை : 80
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 158
புதிய உலகம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : முத்து மீனாட்சி
பதிப்பகம் : பாரதி புத்தகாலயம்
விலை : 35
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் : 88
1
 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan