தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


சின்னத்தம்பி, மா
ஆசிரியர் பெயர் : Sinnaththamby, M
முகவரி :
- 0000
இலங்கை
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 2
ஆண்டு :
பதிப்பகம் :
புத்தக வகை :
சின்னத்தம்பி, மா அவர்களின் புத்தகங்கள்
1 2
ஆசிரியரை வினைத்திறன் மிக்கவராக்கல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : சின்னத்தம்பி, மா
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 400.00
புத்தகப் பிரிவு : கல்வியியல்
பக்கங்கள் : 160
ISBN : 9789551857301
1 2

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan