தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


ஆசிரியரை வினைத்திறன் மிக்கவராக்கல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
சின்னத்தம்பி, மா
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 400.00
புத்தகப் பிரிவு : கல்வியியல்
பக்கங்கள் : 160
ISBN : 9789551857301
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

 • ஆசிரிய விளைதிறன்
 • சுய முகாமைத்துவம்
 • சுயகற்றல்
 • பாடசாலை வகிபாகம்
 • பாடசாலையில் வழிகாட்டல்
 • சமூக அந்தஸ்து
 • சமூக தலைமைத்துவம்
 • தொழில்சார் அறைகூவல்கள்
 • நெருக்கடிகளைக் கையாளுதல்
 • நேர முகாமைத்துவம்
 • தொழில்வாண்மை
 • எதிர்கால முன்னேற்றம்

 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan