தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புண்ணியமூர்த்தி, கி
ஆசிரியர் பெயர் : Punniyamoorthy, Krishnapillai
முகவரி :
- 0000
இலங்கை
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 1
ஆண்டு :
பதிப்பகம் :
புத்தக வகை :
புண்ணியமூர்த்தி, கி அவர்களின் புத்தகங்கள்
1
கலைத்திட்ட மாதிரிகைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : புண்ணியமூர்த்தி, கி
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 340.00
புத்தகப் பிரிவு : கல்வியியல்
பக்கங்கள் : 134
ISBN : 9789551857745
1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan