தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


கலைத்திட்ட மாதிரிகைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
புண்ணியமூர்த்தி, கி
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 340.00
புத்தகப் பிரிவு : கல்வியியல்
பக்கங்கள் : 134
ISBN : 9789551857745
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

 • கலைத்திட்டம்
 • கோட்பாடுகளும் கட்டமைப்புக்களும்
 • கலைத்திட்ட மாதிரிகள்
 • வீலரின் மாதிரிகை
 • கேரின் மாதிரிகை
 • ஸ்கில் பேக்கின் மாதிரிகை
 • ஹில்டா டபாவின் மாதிரிகை
 • டெனிஸ் லோட்டனின்மாதிரிகை
 • கலைத்திட்ட மாற்றங்களும் பிரச்சினைகளும்
 • 5நு மாதிரிகை
 • உசாத்துணை நூல்கள்

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan