நிகண்டுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்
பதிப்பு ஆண்டு : 1876
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : வல்வை ச.வைத்தியலிங்கம்பிள்ளை
பதிப்பகம் : இலக்ஷ்மீவிலாஸ அச்சுக்கூடம்
உரையாசிரியர் : வல்வை ச.வைத்தியலிங்கம்பிள்ளை
பக்கங்கள் : 128

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333