கலைக்களஞ்சியங்கள்
நூலக தகவல் அறிவியல் கலைக்களஞ்சிய அகராதி
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : அருளானந்தம் ஸ்ரீகாந்தலட்சுமி
பதிப்பகம் : குமரன் புத்தக இல்லம்
பக்கங்கள் : 386
முற்றுப் பெறவில்லை, தயாரிப்பில் உள்ளது......

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333