தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


இலக்கியபீடம் வழங்கிய மதிப்புரைகள்
சென்னை
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 1
ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
       
புத்தக வகை : ஆண்டு :
இலக்கியபீடம் வழங்கிய மதிப்புரைகள்
1
நாலேகால் டாலர்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : ஜெயந்தி சங்கர்
பதிப்பகம் : மதி நிலையம்
விலை : 76
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் : 174
1
 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan