தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


ஜப்பானிய ஹைக்கூ 100
பதிப்பு ஆண்டு : 2012
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
தமிழன்பன், ஈரோடு
பதிப்பகம் : விழிகள் பதிப்பகம்
Telephone : 919444265152
விலை : 100.00
புத்தகப் பிரிவு : ஹைக்கூ கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 136
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan