தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


உலகை அறிவோம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2012
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
குமணராசன், சுtamil.lemuriya@gmail.com
பதிப்பகம் : இலெமூரியா வெளியீட்டகம்
Telephone : 912225886630
விலை : 90.00
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 160
கட்டுமானம் :
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

உலகின் சில நாடுகளைப் பற்றிய அடிப்படைக் குறிப்புகள் அடங்கிய நூல்

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan