தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


கணினி கலைச்சொல் அகராதி (கையடக்கப் பதிப்பு)
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
வீரநாதன், ஜெveeranathan@yahoo.com
பதிப்பகம் : பாலாஜி கணினி வரைகலைப் பயிலகம்
Telephone : 9142222323228
விலை : 15.00
புத்தகப் பிரிவு : கணினி
பக்கங்கள் : 48
ISBN : 9789380324180
கட்டுமானம் :
அளவு - உயரம் : 14 cm
அளவு - அகலம் : 10 cm
புத்தக அறிமுகம் :

கணினித் துறையில், கணினி தொழில்நுட்பப் பகுதியில் ஏராளமான கலைச் சொற்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஆங்கிலத்தில் உருவாக்கப்படும் இவற்றிற்கு இணையான தமிழ் சொற்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. அவற்றின் தொகுப்பே இந்த நூலாகும். ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு இணையான தமிழ் சொல் மட்டும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்களுக்குப் பெரிதும் உதவக்கூடியதாகும்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan