தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


அச்சக மேலாண்மை மற்றும் விலை நிர்ணயித்தல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
வீரநாதன், ஜெveeranathan@yahoo.com
பதிப்பகம் : பாலாஜி கணினி வரைகலைப் பயிலகம்
Telephone : 9142222323228
விலை : 22.00
புத்தகப் பிரிவு : நிர்வாகவியல்
பக்கங்கள் : 40
ISBN : 9789380324159
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

தற்போது, கணினி மயமாக அச்சகங்கள் செயல்பட்டு வரும் காலகட்டமாக உள்ளது. ஒரே இடத்தில் அனைத்து அச்சுப் பணிகளும் செய்துவந்தது மறைந்து, வரைகலை வடிவமைப்பு, அச்சிடுதல், புத்தகம் கட்டுதல் என மூன்று தனித்தனி பிரிவுகளாகவும் பிரிந்து போயுள்ளன. ஒவ்வொரு இடத்திலும் மாறுபட்ட முதலீடுகள்; ஆட்களின் எண்ணிக்கை; செயல்பாடுகள் - என்று நிலவுகின்ற இந்நாட்களில் விலை நிர்ணயித்து பட்டியல் வெளியிடுவது முற்றிலும் சாத்தியமற்றதாகவே உள்ளது. எனினும் அவரவருக்கு ஏற்ற வகையிலாவது விலை நிர்ணயிப்பது பற்றிய தெளிவான முயற்சியை மேற்கொள்ளலாம்.

இதற்கு முதலாவது தேவை, சரியான அச்சக மேலாண்மை என்பதாகும். இந்தப் புத்தகத்தில் அச்சக மேலாண்மை என்பது பற்றியும், அதன் தொடர்ச்சியாக விலை நிர்ணயிக்கும் வழிபற்றியும் நமது பட்டறிவில் கிடைத்த தகவல்களின் அடிப்படையில் செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ளுகின்றோம்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan