தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


ஜோதியும் சுடரும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
ஐயம்பிள்ளை, க
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 200.00
புத்தகப் பிரிவு : ஆன்மீகம்
பக்கங்கள் : 152
ISBN : 9789551857059
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
இது ஒரு மொழிபெயர்ப்பு ஆக்கம்
மூல மொழி :
மூல ஆசிரியர் :
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

 1. சீரார் பெருந்துறை நம் தேவன்
 2. புறம் புறந் திரிந்த செல்வமே
 3. மாசிலாத் தொண்டனும் வாதவூரடிகளும்
 4. ஒன்றும் நீயல்லை அன்றியொன்றில்லை
 5. பஞ்சப்புலனின் வஞ்சனை யறுப்பான்!
 6. ஜோதியும் சுடரும்
 7. பக்தனை வாங்கிய பரமனா?  பரமனை வாங்கிய பக்தனா? யார் சதுரர்.
 8. உள்ளும் புறத்தும் உளன்;
 9. ‘தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா”
 10. உள்ளுறை பகைவர்.
 11. அழுதால் பெறலாம்
 12. நன்றே செய்வாய், பிழை செய்வாய் நானோ இதற்கு நாயகமே
 13. நினைப்பற நினைந்தேன்
 14. தன்னிலைமை மன்னுயிர்கள் சாரத்தருஞ்சக்தி
 15. பக்தி வலையிற் படுவோன்

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan