தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


கல்விச் சமூகவியல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
ஜெயராசா, சபா
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 200.00
புத்தகப் பிரிவு : கல்வியியல்
பக்கங்கள் : 124
ISBN : 9789551857035
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

 1. பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள் வழியாக முகிழ்த்தெழும் சமூகவியற் சிந்தனைகள்.
 2. கல்விச் சமூகவியலின் முகிழ்ப்பு
 3. கல்வியும் மார்க்சிய சமூகவியலும்.
 4. ஒகஸ்தே கொம்தேயும் ‘சமூகவியல்” அறிமுகமும்
 5. எமில் துர்க்கைம் வழங்கிய சமூகத் தொழிற்பாட்டியலும் கல்வியியலும்
 6. நவீன கல்விச் சமூகவியலாக்கத்தில் வெபரின் பங்களிப்பு
 7. சமூகமும் சிந்தனை உருவாக்கமும்
 8. சமூக இசைவாக்கல்
 9. சமூகக் குழுக்களும் கல்வியும்
 10. சமூக மாற்றமும் பண்பாட்டு மாற்றமும்
 11. சம்ஸ்கிருத மயமாக்கல், மேலைமயமாக்கல் மற்றும் நவீனமயமாக்கல்
 12. குடும்பமும் சமூகமயமாக்கலும் கல்வியும்
 13. பாடசாலைகளும் சமூகமயமாக்கலும்
 14. சமூகவியல் நோக்கில் ஆசிரியர்
 15. சமூக வகிபங்குகள்

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan