தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


கற்றல் உளவியல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
ஜெயராசா, சபா
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 200.00
புத்தகப் பிரிவு : கல்வியியல்
பக்கங்கள் : 132
ISBN : 97895518570288
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :
பொருளடக்கம்
 1. கல்வி உளவியல் - விளக்கமும், விரிவும், எதிர்பார்ப்புக்களும்
 2. கற்றலின் இயல்பும் விளக்கமும்
 3. மனித வளர்ச்சியும் விருத்தியும் தொடர்பான கோட்பாடுகள்
 4. கவனமும் கற்றலும்
 5. புலக்காட்சி
 6. கற்றலை விளக்கிய உளவியலாளரும் கோட்பாடுகளும்
 7. கற்றலும் சமூக இயக்கமும், பண்டுறாவின் சமூகக் கற்றற் கோட்பாடு
 8. கார்ல் ரொஜர்ஸ் முன்மொழிந்த விளைவீட்டற் கோட்பாடு
 9. கற்றலும் அறிகை உளவியற் சிந்தனா கூடமும்
 10. புறூனரின் அறிகை உளவியலும் பண்பாட்டு உளவியலும்
 11. மார்க்சிய உளவியற் சிந்தனா கூடமும் வைக்கோட்சியும்
 12. கற்றல் இடமாற்றம்
 13. கற்றலும் கட்டுமானவாதமும் 
 14. நினைவாற்றல் உளவியல் - ஞாபகமும் மறதியும் 
 15. நுண்மதி
 16. ஆக்க மலர்ச்சி
 17. கற்பதைக் கற்றுக்கொள்ளல்

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan