தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


கல்விக் கோட்பாடுகளும் மாற்றுச் சிந்தனைகளும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
ஜெயராசா, சபா
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 360.00
புத்தகப் பிரிவு : கல்வியியல்
பக்கங்கள் : 208
ISBN : 9789556850017
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

 • பிளேட்டோ (427-347bc)
 • ரூசோ (1712-1778)
 • புரோபல் (1782-1852)
 • மார்க்ஸ் (1818-1883)
 • ஜோன் டுயி (1859-1952)
 • ஐசாக்ஸ் (1885-1948)
 • வைகோட்சி (1896-1934)
 • ரொஜர்ஸ் (1902-1987)
 • ஏ.எஸ்.நீல் (1883-1973) 56
 • ஹரோல்டு றக் (1886-1960)
 • ஹேர்பட் றீட் (1893-1968)
 • ரெயிலர் (1902-1994)
 • ஸ்கின்னர் (1904-1990)
 • புளூம்(1913-1999)
 • புறூனர் (1915)
 • கிளார்க் கேர் (1911)
 • லியோதார்த் (1924-1998)
 • மிசேல் பூக்கோ (1926-1984)
 • போலோ பிறேறி (1921-1997)
 • இவான் இலிச் (1926-2002)
 • செய்மோர் சராசன் (1919)
 • மிசேல் டபிள்யு அப்பிள் (1942)
 • ஹென்றி கிறொக்ஸ் (1943)
 • லொடோவின் பேட் (1883-1971)
 • குழந்தைக்கல்விச் சிந்தனைகள்
 • ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுக நாவலரதும் சுவாமி விபுலானந்தரதும் கல்விச் சிந்தனைகள்
 • மீட்புக்குரிய கல்விக் கோட்பாடு
 
 
 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan