தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


இலங்கையின் கல்வி வரலாறு
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
ஜெயராசா, சபா
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 200.00
புத்தகப் பிரிவு : கல்வியியல்
பக்கங்கள் : 124
ISBN : 9789551857097
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

 1. இலங்கையின் கல்விச் சுவடுகள் : மரபுவழித் தமிழர் கல்விமுறை
 2. மரபு வழி இஸ்லாமியர் கல்விமுறை
 3. மரபு வழிச் சிங்களவர் கல்வி முறை
 4. போர்த்துக்கீசர், ஒல்லாந்தர் மற்றும் பிரித்தானியர் காலக் கல்வி
 5. 1943ஆம் ஆண்டுக் கல்விச் சிறப்புக் குழுவின் விதப்புரைகள்
 6. குடியேற்றவாதக் கல்வியின் விளைவுகள்
 7. அரசியற் சுதந்திரமும் இலங்கையின் கல்வி வளர்ச்சியும்
 8. 1972ஆம் ஆண்டின் கல்விச் சீர்திருத்தங்கள்
 9. 1997ஆம் ஆண்டின் கல்விச் சீர்திருத்தங்கள்
 10. இலங்கையின் கல்விச் சட்டங்கள்
 11. அரசியலமைப்பின் பதின்மூன்றாவது திருத்தமும் கல்வியும்
 12. பெருந்தோட்டத்துறைக் கல்வி வரலாறு
 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan