தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


வளிமண்டலவியலும் காலநிலையியலும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
அன்ரனி நோர்பேட், எஸ்
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 350.00
புத்தகப் பிரிவு : புவியியல்
பக்கங்கள் : 224
ISBN : 9789551857127
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

  • வளிமண்டலவியலும் காலநிலையியலும் : ஓர் அறிமுகம்
  • காலநிலை மூலகங்களை அளவிடுதல்
  • வானிலை அவதானிப்பும் பகுப்பாய்வும்
  • வளிமண்டலச் சூழலில் செய்மதித் தொலையுணர்வு
  • அயனப் பிரதேச வானிலை ஒழுங்குகள்
  • அயனப் பிரதேசத்தின் பொதுப்பார்வை அளவுத் திட்டக் குழப்பங்கள் 
  • அயனச் சூறாவளிகள் 
  • மொன்சூன் சுற்றோட்டம்
  • வளிமண்டலப் பொதுச் சுற்றோட்டம்
  • தோண்வைற்றின் காலநிலைப் பாகுபாடு 
 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan