தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


இலக்கியத் திறனாய்வுக் கோட்பாடுகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
ஜெயராசா, சபா
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 200.00
புத்தகப் பிரிவு : திறனாய்வு
பக்கங்கள் : 124
ISBN : 9789551857165
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளக்கம்

 • முன்னுரை
 • நூலாசிரியர் உரை
 • பதிப்புரை
 • திறனாய்வுக் கலையின் வளர்ச்சி
 • மார்க்சியத் திறனாய்வு
 • இருப்பியத் திறனாய்வு
 • உளப்பகுப்புத் திறனாய்வு
 • தொல் வடிவத் திறனாய்வு
 • அமைப்பியலும் பின்அமைப்பியலும்
 • பெண்ணியத் திறனாய்வு
 • பின்னவீனத்துவம் 
 • சூழலியல் திறனாய்வு
 • கதை உரைப்பியல்
 • எழுநடையியல்
 • குறியியல்
 • பின் காலனியத் திறனாய்வு
 • புதிய வரலாற்றியலும் பண்பாட்டுப் பொருண்மிய வாதமும்
 • தாராண்மை மானிடவாதம்
 • பெண்பால் இணைவு மற்றும் மகிழ்விலகல் திறனாய்வு
 • உரையாசிரியரும் திறனாய்வும்
 • மரபுவழி இந்தியத் திறனாய்வு
 • திறனாய்வும் மத்தியதர வகுப்பினரும்
 • திறனாய்வுக் கலைச்சொற்கள்
 • உசாத்துணைகள்
 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan