தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


நோத் முதல் கோபல்லவா வரை
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
குலரத்தினம், க.சி
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 550.00
புத்தகப் பிரிவு : வரலாறு
பக்கங்கள் : 428
ISBN : 9789551857189
கட்டுமானம் : கெட்டி அட்டை
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருடக்கம்

 • எங்கள் இலங்கை
 • ஆங்கிலேயர் இலங்கையைப் பிடித்தமை
 • இரட்டை ஆட்சி முறை
 • ஆள்பதி நோத் அவர்கள் 
 • இலங்கை ஒரு முடிசார் குடியேற்றம்
 • ஆங்கிலேயரும் கண்டியரசனும்
 • ஆங்கிலேயர் கண்டியைப் பிடித்தமை
 • சமவாய சம்பந்த மகாநாடு
 • ஓர் எதிர்க்கிளர்ச்சி
 • தனியாட்சி முறை
 • கோல்புறூக் கெமறன் அரசியற்றிருத்தம் 
 • கோல்புறூக் கெமறன் திருத்ததின் பின்
 • இலங்கையின் நடந்த எதிர்க்கிளர்ச்சி
 • கிளர்ச்சியாளர் விலகற் கடிதம்
 • இலங்கையர் சங்கம் செய்த கிளர்ச்சி
 • இடைக் காலத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள்
 • நடுவகுப்பார் செய்த கிளர்ச்சி
 • சேர்.முத்துக்குமாரசுவாமி அவர்கள்
 • இருபதாம் நூற்றாண்டின் ஆரம்ப காலம் 
 • ஆள்பதி மக்கலம் காலத்துத் திருத்தம்
 • முதலாம் மகாயுத்த காலம் 
 • மனிங் காலத்து முதற்றிருத்தம்
 • பொறுப்பில்லாத சட்டசபை
 • சேர். பொன்னம்பலம் அருணாசலம் அவர்கள்
 • திருத்தப்பட்ட சட்டசபை
 • சேர்.யேம்ஸ் பீரிஸ் அவர்கள்
 • டொனமூர் யாப்புத் திருத்தம்
 • டொனமூர் திருத்தம் பற்றிய விவாதம்
 • டொனமூர் கண்ட அரசாங்கசபை
 • சேர். பொன்னம்பலம் இராமநாதன் அவர்கள்
 • முதலாம் அரசாங்க சபை
 • முதலாம் அரசாங்க சபையின் போக்கு
 • இரண்டாம் அரசாங்க சபை
 • இரண்டாம் அரசாங்க சபையின் போக்கு
 • இரண்டாம் மகாயுத்த காலம் 
 • ஆள்பதிகளும் அவர்தம் அதிகாரமும் 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan