தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


கல்வியியலும் கணிப்பீட்டியலும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
ஜெயராசா, சபா
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 200.00
புத்தகப் பிரிவு : கல்வியியல்
பக்கங்கள் : 100
ISBN : 9789551857233
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

 • கணிப்பீட்டியலின் வரலாறு
 • கணிப்பீட்டியல்
 • கற்றலுக்கான கற்றலும் சுயகணிப்பீடும்
 • கற்றலை வளம்படுத்துதலும் பொதுப்பரீட்சைகளும்
 • வினைத்திறன்மிக்க கற்றலை உருவாக்குதல்
 • கணிப்பீடும் புள்ளி விபரவியலும்
 • பாடத்திட்டமிடல்
 • பாடத்திட்டமிடலில் நடைமுறைப் பிரச்சினைகள்
 • வகுப்பறை முகாமைத்துவம்
 • கணிப்பீடும் தொடர்தொழில் ஆற்றுப்படுத்தலும்
 • கணிப்பீடு தொடர்பான பின்னவீனத்துவ அணுகுமுறைகள்
 • சமகாலக் கணிப்பீட்டியல்
 • உசாத்துணை நூல்கள்
 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan