தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புவியியல் : சூழலியல் முகாமைத்துவம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
அன்ரனி நோர்பேட், எஸ்
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 350.00
புத்தகப் பிரிவு : புவியியல்
பக்கங்கள் : 164
ISBN : 9789551857295
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

 • சூழலியலுக்கு ஓர் அறிமுகம்
 • வளங்களின் நிலைபேண் அபிவிருத்தி
 • நகராக்க மற்றும் கைத்தொழில்; சூழல் பிரச்சினைகள்
 • விவசாய வளங்களும் பயன்பாட்டுப் பிரச்சினைகளும்
 • மண் வளமும் பேணுகையும்
 • காட்டு வளங்களின் பயன்பாடும் பேணுகையும்
 • பாலைவனமாகுதலும் நிலச்சீரழிவுகளும்
 • வளிமண்டலத்தின் பச்சைவீட்டு வாயுக்களும் தாக்கமும்
 • வளிமண்டலத்தில் ஓசோன் சிதைவும் தாக்கங்களும்
 • பூகோள வெப்பமடைதலும் கடல்மட்ட மாற்றமும்
 • முருகைக் கற்பார் அகழ்வும் சூழல் பிரச்சினைகளும்
 • இலங்கையில் நிலச்சரிவுகள்
 • வனவிலங்குகளின் பாதுகாப்பும் முகாமைத்துவமும்
 • இலங்கையின் கரையோர வலயத்தின் முகாமைத்துவம்
 • இலங்கையின் ஈரநிலங்களின் முகாமைத்துவம்
 • உயிரினப் பல்வகைமையும் பேணிப் பாதுகாத்தலும்
 • சூழல் முகாமைத்துவம் நோக்கிய சர்வதேச மகாநாடுகள் 
 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan