தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புனைகதை இயல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
ஜெயராசா, சபா
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 260.00
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 120
ISBN : 9789551857318
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

 • கிராமத்துக் கதைசொல்லிகள் - ஆராயப்படாத ஆளுமைகள்
 • புனைவின் நீட்சி
 • சிறுகதையின் கோட்பாட்டு வளர்ச்சி
 • புனைகதையும் சமூகச் சித்திரிப்புக் கருத்தியலும்
 • புனைகதையும் படிம உலகமும்
 • புனைவும் காண்பிய ஆக்கமும்
 • வரலாற்றுப் புனையங்கள்
 • அறிவியற் புனையங்கள்
 • நகைச் சுவைப் புனையங்கள்
 • புவியியல் மற்றும் பண்பாட்டு அலகுகள் சார்ந்த புனைவுகள்
 • புனைவும் எழு நடையும்
 • கற்பனையியல்
 • புனைகதையும் நுகர்வோர் சமூகமும்
 • ஆக்கமலர்ச்சிப் பதிவுகள்
 • நவீன இலக்கியப் புலப்பாடுகள்
 • ஆங்கில இலக்கியங்களும் தமிழின் முன்னோடிப் புனையங்களும்
 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan