தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


பாடசாலைகளை முகாமை செய்தல் சமகால அணுகுமுறை
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
சின்னத்தம்பி, மா
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 340.00
புத்தகப் பிரிவு : நிர்வாகவியல்
பக்கங்கள் : 132
ISBN : 9789551857325
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

  • பாடசாலை முகாமைத்துவ தேவை
  • பாடசாலை முகாமைத்துவம்
  • பாடசாலை முகாமைத்துவமும்
  • கலைத்திட்ட முகாமைத்துவம்
  • பாடசாலைக்கான நேர முகாமைத்துவம்
  • கல்வி  தகவல் முகாமைத்துவம்
  • முரண்பாடுகளை முகாமை செய்தல்
  • அனர்த்த நிலைமைகளில் பாடசாலைகளை முகாமை செய்தல்

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan