தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


கல்வி நிர்வாகமும் முகாமைத்துவமும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
ஜெயராசா, சபா
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 260.00
புத்தகப் பிரிவு : கல்வியியல்
பக்கங்கள் : 124
ISBN : 9789551857363
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

 • கல்வி முகாமைத்துவம் - முன்னெழு நோக்கும் முறைசார் சிந்தனா கூடங்களும்
 • அறிவு வளர்ச்சியும் - முகாமைத்துவச் சிந்தனைகளின் எழுகோலங்களும்
 • கல்வி முகாமைத்துவக் கோட்பாட்டு மாதிரிகைகள்
 • மனித வள முகாமைத்துவம்
 • விஞ்ஞான முகாமைத்துவம்
 • கல்வித் திட்டமிடல்
 • மனித வளத் திட்டமிடல்
 • நிறுவன ஒழுங்கமைப்பு நடத்தை
 • நெறிப்படுத்தலும் மேற்பார்வையும்
 • கல்விச் செயற்றொகுதியும் நிகழ்முனைப்பு ஆய்வும்
 • பணியாட்சி முறைமை
 • வினையாற்றல் குன்றியோரை முகாமை செய்தல்
 • முழுநிலைத் தர முகாமைத்துவம்
 • இலங்கையின் கல்வி நிர்வாகக் கட்டமைப்பு
 • கல்வியின் தரமேம்பாட்டு முகாமைத்துவம்
 • கலைச் சொற்கள்
 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan