தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


கல்வியியலும் நிகழ்பதிவுகளும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
சந்திரசேகரன், சோ
ஜெயராசா, சபா
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 340.00
புத்தகப் பிரிவு : கல்வியியல்
பக்கங்கள் : 172
ISBN : 9789551857431
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருடக்கம்

முனைவர் சபா.ஜெயராசா

 1. அறிமுகம்
 2. சமூக உளவியல் நோக்கில் அந்நியமாதல் என்ற தோற்றப்பாடு
 3. மார்க்சிய நவமார்க்சிய உளவியற் சிந்தனைகள்
 4. அறிகை உளவியல் விரிவில் புறூனரும் நவீன கல்வியும்
 5. கோளமய உளவியலும் வளர்முக நாடுகளும்
 6. கோளமயமாக்கலும் இலங்கையின் கல்வியும்
 7. கல்விச் செயற்பாடுகளைத் தொழிற் சந்தைகளோடு ஒன்றிணைத்தல்
பேராசிரியர் சோ.சந்திரசேகரன்
 1. அறிமுகம்
 2. கைத்தொழில் சமூகங்களின் எழுச்சியும் புதிய கல்விச் செயற்பாடுகளும்
 3. சில விஞ்ஞான சமூகவியல் கருத்துக்கள் 
 4. சமூகவியல் நோக்கில் கல்வி, அறிவு, விஞ்ஞானம்
 5. சீனாவின் அறிவுப் புரட்சி
 6. இணைய தளங்கள் ஒரு மாற்றுப் பார்வை
 7. இனத்துவக் கணித சிந்தனைசில அறிமுகக் குறிப்புகள்

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan