தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


சர்வதேச தாபனங்களும் ஒப்பந்தங்களும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
ஜோர்ச், ஏ.சி
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 260.00
புத்தகப் பிரிவு : தொகுப்பு
பக்கங்கள் : 124
ISBN : 9789551857455
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

 • GATT  அமைப்பும் சர்வதேச ஒப்பந்தங்களும்
 • இலங்கை - பாகிஸ்தான் சுதந்திர வர்த்தக ஒப்பந்தம்
 • இந்தியா - இலங்கை சுதந்திர வர்த்தக ஒப்பந்தம்
 • தென்னாசிய முன்னுரிமை வர்த்தக உடன்பாடும் தென்னாசிய சுதந்திர வர்த்தக உடன்பாடும்
 • பொதுநலவாய சுதந்திர நாடுகள் ( CIS )
 • ஆபிரிக்க ஐக்கியத்திற்கான அமைப்பு ( OAU )
 • குழு -8 ( G-8 )
 • பொருளாதார ஒத்துழைப்பு அபிவிருத்திக்கான தாபனம் ( OECD )
 • குழு 77 ( G-77 
 • ஐரோப்பிய சமூகம் ( EU )
 • அணிசேரா இயக்கம் ( NAM )
 • சர்வதேச இஸ்லாமிய  மநாட்டு நாடுகள் 
 • தென்கிழக்காசிய ஒப்பந்த அமைப்பு ( SEATO )
 • வட அமெரிக்க சுதந்திர ஒப்பந்தம் ( NAFTA )
 • குவாம் குழு ( G.C )
 • மத்திய ஐரோப்பிய சுதந்திர வர்த்தக உடன்பாடு ( CEFTA )
 • குழு -11 ( G-11 )
 • பிம்ஸ்டெக் நாடுகளின் அமைப்பு ( BC )
 • இந்து சமுத்திர கரையோர நாடுகளின் பிராந்திய ஒத்துழைப்பு அமைப்பு
 • போவா போரம் ( BF )
 • மத்திய ஆசிய கூட்டுறவு அமைப்பு ( OCAC )
 • யூரேறிசியன் பொருளாதார சமூகம் ( EAEC )
 • ஆபிரிக்க ஒன்றியம் ( AU )
 • சார்க் அமைப்பு (SAARC )
 • தெற்கு பொதுச் சந்தை ( MERCOSUR )
 • குழு -20 ( G.20 )
 • விரிவான பொருளாதார ஒத்துழைப்பு உடன்படிக்கை
 • ரியோ குழு ( Ria Group )
 • சிறிய நாடுகளின் கூட்டமைப்பு ( AOSIS )
 • சங்காய் கூட்டுறவு அமைப்பு ( SCO )
 • ஆசியான் அமைப்பு ( ASEAN )
 • ஆசிய - பசுபிக் பொருளாதார ஒத்துழைப்பு மநாடு ( APEC )
 • தென் ஆபிரிக்க அபிவிருத்தி சமூகம் ( SADC )
 • ஒபெக் அமைப்பு ( OPEC )
 • பொது நலவாயம் ( CC )
 • நேட்டோ ( NATO
 • கொழும்புத் திட்டம் ( COLOMBO PLAN )
 • G5 நாடுகளின் அமைப்பு
 

 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan