தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தாய்மொழிக் கல்வியும் கற்பிக்கும் கலையும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
ஜெயராசா, சபா
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 260.00
புத்தகப் பிரிவு : கல்வியியல்
பக்கங்கள் : 140
ISBN : 9789551857462
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

 • மொழியின் கோலங்கள்
 • மெய்யியல் நோக்கில் மொழி
 • கல்விக் கோட்பாட்டு நிலைகளில் தாய்மொழி
 • மொழித்திரட்டல் முயற்சிகள்
 • தாய்மொழியின் தனித்துவம்
 • உளமொழியியல்
 • கல்வியும் சமூக மொழியியலும்
 • மொழி கற்பித்தலும் சீர்மிய நுட்பங்களும்
 • மொழிக்கலைகளும் கற்பித்தல் அணுகுமுறைகளும்
 • வாய்மொழி அணுகுமுறையும் சந்தர்ப்பநிலை மொழி கற்பித்தலும்
 • தொடர்பாடல் நிலைப்பட்ட மொழி கற்பித்தல்
 • கற்பித்தலில் ஒலி மொழி முறை
 • கருத்தேற்றக் கற்பித்தல்
 • மொழிக் கற்பித்தலில் இயற்கை அணுகுமுறை
 • மொழியும் முழுநிலை உடற் கூற்றுத் துலங்கலும்
 • வாசிப்பும் கற்றலும்
 • எழுத்துக் கற்பித்தல்
 • கட்டுரை கற்பித்தல்
 • கவிதையும் கற்பித்தலும்
 • தமிழ் இலக்கிய வரலாறு கற்பித்தல்
 • மொழிவளமும் மொழி பெயர்ப்பும் 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan