தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


ஏ.இக்பால் கவிதைகள் 100
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
இக்பால், ஏ
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 280.00
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 124
ISBN : 9789551857554
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

(1) தொழிலாளி (2) இடை (3) சங்கமென எழுவோம் (4) உள்ளம் திறப்பாயே (5)முன்னேற்றம் (6)எண்ணெய்த் தாள்  (7) புதுயுகக் கவிஞன் பாரதி  (8)விழிகாட்டும் பெண்மை  (9)கண்டிக்கா செல்கின்றீர்?  (10)என்னைத் தேடியாம் வந்தவள் (11)ஜன்னலை இழுத்து மூடு (12)ஆசையின் அசைவு (13)முசுறுகள் (14)வந்தவழி (15)அந்த இரவு (16)கலையின் காவல் இழந்தாயே  (17)சீரழிவு  (18)முழுமை பெற்ற இலங்கை (19)மனிதனில் மனிதனில்லை  (20)மனம் போல வாழ்வு  (21)அழகிய இலங்கை காத்திடுவர் (22)வேலைக்கேற்ற கூலி (23)மனித குணரகங்கள் (24)நிறை (25)அடைய முடிந்தால் புகழ்பாடும் (26)இயலாமை  (27)வாழ்வில் காணும்  (28)ஆன்ம பலம் (29)பாம்பாட்டி (30)யதார்த்தம்  (31)நாளையே மாற்றுகிறார்  (32)வழி (33)ராம் ரஹீம் எங்கே (34)உரைகல் (35)எழு அதி மனிதனே (36)ஒற்றுமை (37)பொருள் முதல் வாதம் (38)கருணை? (39)ஒருவன் வருவான் (40)சமத்துவச் சிதறல்?  (41)தீர்வு எப்படி....  (42)ஒரு சமூகத்தின் சாபம்? (43)புதை பொருள்  (44)மாயை  (45)எங்களை விட்டு விலகுங்கள் (46)வாரும் இங்கே சேரும்  (47)ஊது குழல் (48)எது கல்வி  (49)கூக்குரல்  (50)நீ என்னில் தான் (51)ஆசாரக் கள்ளர் (52)கோழி முந்தியா முட்டை முந்தியா (53)நேர்மை வருமா (54)இளையவர் கையில் சமாதானம் (55)பெருமை  (56)கணக்கைக் கணி (57)எங்கும் நிறைந்த தமிழ்  (58)மாற்ற முடியாத மரபு (59)ஓட்டாண்டிகள் (60)பூமியின் வல்லமை (61)அபசகுனம் (62)கோவணமே (63)உரிமை உதயம்? (64)நங்கூரமிட்டோம் (65)ஒளி தரும் சமத்துவம் (66)சுழலும் வாழ்வு (67)ஒடுங்கி ஒதுங்கும் (68)அவன் நல்லவன் (69)குறி (70)நியாயங்கள் (71)ஒரு புலவரின் சாபம் (72)மொழி இனிமை (73)போதும் என்ற மனமே போதும் (74)சில்லறை (75)மனித உணர்வு (76)நடந்ததென்ன? (77)மடத்தனமழை (78)ஆளுக்கொரு கட்சி  (79)அவசர அபிவிருத்தி  (80)உலகப் போலாக்கம்  (81)பயனே சிறப்பு (82)கோச்சுக்கு என்ஜின் கோலோச்சும்? (83)அகந்தை ஒழியும் (84)பூட்டிய திறப்பு (85)பொழுதே விடியாதா (86)பெருமை ஒதுக்கும் சிறுமை (87)ஒன்று நம் தேசம்  (88)வாழ்வதா வீழ்வதா  (89)குழப்பம் (90)நோக்கும் போக்கும் (91)நீ தேன்தான் (92)கல்வியே பிரச்சினை தீர்க்கும் (93)பாதை (94)உருவம் அரூபம் (95)நாட்டை காப்பாற்று (96)அறிவே பலம் (97)மனிதன் உலகம் (98)ஆடிய ஆட்டம் (99)காலம் கழியும் (100)இயங்குவதை இடைநிறுத்தல் இயலாது

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan