தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


உலகக் கல்வி வரலாறு
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
ஜெயராசா, சபா
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 250.00
புத்தகப் பிரிவு : கல்வியியல்
பக்கங்கள் : 112
ISBN : 9789551857790
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

 • தொல் குடியினரின் கல்வி
 • கிரேக்கக் கல்வி மரபு
 • சீன நாகரிகத்துக்கல்வி 
 • ரோமானியக் கல்வி
 • தொல்சீர் தமிழகக் கல்வி 
 • வேத உபநிடதக் காலக் கல்வி
 • பௌத்த கல்வி வளர்ச்சி 
 • கிறீஸ்தவக் கல்வி வளர்ச்சி
 • இஸ்லாமியக் கல்வி வளர்ச்சி 
 • ஐரோப்பிய மறுமலர்ச்சியும் கல்வியும் .
 • கல்வி விரிவாக்கற் செயற்பாடுகளின் வளர்ச்சி
 • இருபதாம் நூற்றாண்டின் கல்வி
 • பல்கலைக்கழக வரலாறு
 • கலைத்திட்ட வரலாறு
 • தொலைக்கல்வி  வரலாறு 
 • இருபத்தோராம் நூற்றாண்டின் கல்வி வளர்ச்சி
 • பின்னிணைப்பு -1  
 • பின்னிணைப்பு -2   
 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan