தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


பருநிலை மற்றும் நுண்பாகப் பொருளியல் கோட்பாடுகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
விஜயகுமார், சி
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 4600.00
புத்தகப் பிரிவு : பொருளியல்
பக்கங்கள் : 196
ISBN : 9789551857832
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம் 

 • பருநிலைப் பொருளியலின் முக்கியத்துவமும் செயற்பாடும்
 • நாணயக்கொள்கையும் வேலை வெளியீடு மற்றும் விலை உறுதிப்பாட்டு நிர்ணயிப்பும்
 • பொருளாதாரத்தில் முதலீடு
 • கெயின்சிய வாதமும் நாணயவியல் வாதமும் : ஓர் ஒப்பீட்டாய்வு
 • உற்பத்தி செலவுக் கோட்பாடு
 • சந்தையமைப்புக்கள்
 • நேர்கோட்டுத் திட்டமிடல் மாதிரியின் பிரயோகம்
 • சந்தைப் பொருளாதாரத்தில் அரச தலையீடு
 • சந்தைதோல்வியும் தவறான வள ஒதுக்கீடும் : ஓர் கோட்பாட்டு ரீதியான நோக்கு
 • சூழல் பொருளியல்
 • பூரண நிறைபோட்டிச் சந்தையும் பரட்டோ உத்தமமும்
 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan