தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


சேவை சந்தைப்படுத்துதல் : ஓர் அறிமுகம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
சிவேசன், சி
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 380.00
புத்தகப் பிரிவு : கல்வியியல்
பக்கங்கள் : 152
ISBN : 9789551857929
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

  • சேவை சந்தைப்படுத்தல் பற்றிய ஒர் அறிமுகம்
  • சேவைத் தரம்
  • சேவை சந்தைப்படுத்தலில் வாடிக்கையாளர் நடத்தை 
  • சந்தை துண்டமாக்கல்
  • சேவை சந்தையிடுதல் தந்திரோபாயம்
  • சேவைச்சந்தைப்படுத்தலில் விலையிடலின் பங்கு
  • சேவைச் சந்தைப்படுத்தலில் மேம்படுத்தல் நடவடிக்கையின் பங்கு
  • சேவை நிறுவனங்களின் ஊழியர்களினை முகாமை செய்தல்
  • சந்தை ஆராய்ச்சி
 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan