தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


சங்க இலக்கியத் தொன்மை அகச்சான்றுகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(நவம்பர்2008)
ஆசிரியர் :
தமிழண்ணல்
பதிப்பகம் : நோக்கு
Telephone : 919380626448
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : ஆய்வு
பக்கங்கள் : 80
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
பழந்தமிழ் நூல்களின்றும் அரிதின் முயன்று தொகுத்த அரிய தரவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு, ஆழ்ந்து, ஆய்ந்து, தனித் தன்மையுடை சங்க இலக்கியங்களின் நனி தொன்மையினை அறுதியிடும் ஆணித்தரமான ஆதாரங்களைப் பேராசிரியர் தமிழண்ணல் இந்நூலில் முன்வைத்துள்ளார். சங்கப் பாடல்கள் கி.பி ஐந்து, நான்காம் நூற்றாண்டுகளில் பாடப்பட்டவை என்பதை நிறுவ, அனைவரும் ஏற்கத் தக்க சான்றுகளை தந்துள்ள்ளார்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan