தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


மீறல்
பதிப்பு ஆண்டு : 1993
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1993)
ஆசிரியர் :
பிரமிள்
பதிப்பகம் : நா.த.போதி சத்வன்
விலை : 30
புத்தகப் பிரிவு : நேர்காணல்கள்
பக்கங்கள் : 212
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
மீறல் - பிரேமிள் சிறப்பிதழில் வெளியான பிரேமிள் பேட்டி மட்டும் நூலுருவில். பேட்டி கண்டவர் காலப்ரதீப் சுப்பிரமணியன் என்கிற கால சுப்பிரமணியன்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan