தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


மொழியும் தரமும் - அறிவியல் பார்வை
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் :
அரங்கசாமி, கா
பதிப்பகம் : மணிவாசகர் பதிப்பகம்
Telephone : 914425361039
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் மொழி ஆய்வு
பக்கங்கள் : 60
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 12
புத்தக அறிமுகம் :
உலகின் சிக்கல் மிகுந்த சிங்கார மாளிகைதான் புதிது புனைதல் (Invention). இதற்கு ஆயிரம் கவுகள், பல இலட்சம் திறப்புகள்(windows). இவற்றில் ஏராளம் ஆய்வுகளால் திறக்கப்ட்டுவிட்டன. திறக்கும் முயற்சிக் காட்பட்டுள்வையும் ஏராளம். கண்ணில் படாதவையும் ஏராளம். இவை எப்படியோ எவரோ ஒருவர் கண்ணில் பட ; இதோ ஒரு வாயில் என்று அவர் காட்ட ; பலரும் திகைக் முயலும்போது, ஒருவரோ அல்லது சிலரோ அதைத் திறந்துவிட ; அந்தப் பலனை உலகம் அனுபவிப்பது உண்டு. அப்படி, ஆசை மேலீட்டால் அம்மாளிகையை வலம் வந்தபோது கண்ணில் பட்ட கதவுதான் "மொழிய

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan