தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தமிழ் கற்பித்தல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் :
சிவத்தம்பி, கா
பதிப்பகம் : குமரன் புத்தக இல்லம்
Telephone : 94112364550
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் மொழி ஆய்வு
பக்கங்கள் : 170
ISBN : 9789556590692
புத்தக அறிமுகம் :
பாலர் நிலை முதல் பல்கலைக் கழக முதற் பட்டப் படிப்பு நிலைவரை தமிழை ஒரு பாடமாகக் கற்பிப்பது குறித்து ஆழமான, அகலமான ஆய்வு நூல். தமிழைப் பயிற்றுவோர்களை இலக்கு நோக்காகக் கொண்டு இந்நூல் அமைந்துள்ளது. இந்நூலிலுள்ள கட்டுரைகளுள் தமிழ் பயிற்றல் வழியாக வந்த அனுபவ உந்துதல்களும் கருத்துநிலை புலமைநிலைச் சிந்தனைகளும் ஊடாடியுள்ளன.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan