தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தமிழக வரலாறும் பண்பாடும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (2003)
ஆசிரியர் :
செல்வம், வே.தி
பதிப்பகம் : மணிவாசகர் பதிப்பகம்
Telephone : 914425361039
விலை : 160
புத்தகப் பிரிவு : பண்பாட்டு வரலாறு
பக்கங்கள் : 688
புத்தக அறிமுகம் :
வரலாற்று முக்கியமல்லாத எந்தச் செய்தியும் இதில் கூறப்படவில்லை, அதே நேரத்தில் வரலாற்று முக்கியத்துவம் மிக்க எச்செய்தியும் கூறாமல் விடப்படவில்லை. தமிழர் பண்பாட்டு வரலாறு என்பது ஆயிரமாண்டு பழமையுடையது. நீண்ட நெடிய வரலாற்றுப் பெருமையுடைய தமிழ் இனத்தின் பண்பாட்டுக்கூறுகளை இந்த நூல் உயிரோவியமாக்கியுள்ளது.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan