தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


வேளாண்மை வளம்
பதிப்பு ஆண்டு : 1990
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1990)
ஆசிரியர் :
தில்லைநாயகம், வேve-thillainayagam@rediffmail.com
பதிப்பகம் : மணிவாசகர் பதிப்பகம்
Telephone : 914425361039
விலை : 14
புத்தகப் பிரிவு : வேளாண்மை
பக்கங்கள் : 122
புத்தக அறிமுகம் :
வேளாண்மைத்துறை பற்றிய எல்லாச் செய்திகளும் இந்நூலில் உள்ளன. எதிர்கால வேளாண்மை ப்றறிய அரிய குறிப்புக்ளும் தரப்பட்டிடுப்பது சிறப்பு.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan