தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தமிழ் ஜப்பானிய ஒப்பாய்வு
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2003)
ஆசிரியர் :
பொற்கோdrportko@yahoo.com
பதிப்பகம் : பூம்பொழில் வெளியீடு
Telephone : 919840150110
விலை : 30
புத்தகப் பிரிவு : திறனாய்வு
பக்கங்கள் : 72
புத்தக அறிமுகம் :
தஞ்சைத் தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகத்தில் 26.03.2003, 27.02.2003 ஆகிய நாட்களில் வளங்கப்பெற்ற உரைகளின் மறுவடிவம்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan