தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தி.ஞானசேகரன் சிறுகதைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் :
ஞானசேகரன், திeditor@gnanam.info
பதிப்பகம் : ஞானம் பதிப்பகம்
Telephone : 94112586013
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள் - தொகுப்பு
பக்கங்கள் : 274
ISBN : 9558354120
புத்தக அறிமுகம் :
பல்வேறு காலகட்டங்களில் எழுதப்பட்ட சிறுகதைகளின் தொகுப்பு

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan