தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


இக்பால், க.து.மு
ஆசிரியர் பெயர் : Iqbal, K.T.M
முகவரி : Singapore
Singapore -
Singapore
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 2
ஆண்டு :
பதிப்பகம் :
புத்தக வகை :
இக்பால், க.து.மு அவர்களின் புத்தகங்கள்
1 2
வானவர்கள் மண்ணில் இருக்கிறார்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : இக்பால், க.து.மு
பதிப்பகம் : க.து.மு.இக்பால்
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 136
ISBN : 9810547889
1 2

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan