தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


கந்தையா, ந.சி
ஆசிரியர் பெயர் : Kandiah, N.C
பிறந்த ஆண்டு : 1893
முகவரி : தமிழ் நிலையம்
நவாலியூர் -
இலங்கை
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 16
ஆண்டு :
பதிப்பகம் :
புத்தக வகை :
கந்தையா, ந.சி அவர்களின் புத்தகங்கள்
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
திருக்குறள் அகராதி
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (2003)
ஆசிரியர் : கந்தையா, ந.சி
பதிப்பகம் : அமிழ்தம் பதிப்பகம்
விலை : 90
புத்தகப் பிரிவு : அகராதி
பக்கங்கள் : 144
ISBN :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan