தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


பூரணச்சந்திரன், க
ஆசிரியர் பெயர் : Pooranachandan, K
முகவரி : பிஷப் ஹீபர் கல்லூரி
திருச்சிராப்பள்ளி -
இந்தியா
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 2
ஆண்டு :
பதிப்பகம் :
புத்தக வகை :
பூரணச்சந்திரன், க அவர்களின் புத்தகங்கள்
1 2
இலக்கியப் பயணத்தில் சில எதிர்ப்பாடுகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் : பூரணச்சந்திரன், க
பதிப்பகம் : அகரம்
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : திறனாய்வு
பக்கங்கள் : 160
ISBN :
1 2

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan