தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


கருணாகரன்
ஆசிரியர் பெயர் : Karunakaran
முகவரி :
-
இலங்கை
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 1
ஆண்டு :
பதிப்பகம் :
புத்தக வகை :
கருணாகரன் அவர்களின் புத்தகங்கள்
1
பலி ஆடு
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : கருணாகரன்
பதிப்பகம் : வடலி
விலை : 100.00
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 116
ISBN : 9788190840521
1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan