தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


பாரதத்தின் பண்பாடு
பதிப்பு ஆண்டு : 2014
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
காந்தலக்ஷ்மி சந்திரமௌலி
பதிப்பகம் : வானதி பதிப்பகம்
Telephone : 914424342810
விலை : 50.00
புத்தகப் பிரிவு : ஆன்மீகம்
பக்கங்கள் : 80
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 18
அளவு - அகலம் : 12
இது ஒரு மொழிபெயர்ப்பு ஆக்கம்
மூல மொழி : English
மூல ஆசிரியர் : Swami Murugananda Saraswathi
புத்தக அறிமுகம் :

1999 டிசம்பர் 5 அன்று கேப்டவுண் மூன்றாவது சர்வமதப் பாராளுமன்றத்தில் சுவாமி முருகானந்த சரஸ்வதி அவர்களால் ஆங்கிலத்தில் நிகழ்த்தப்பட்ட உரையின் தமிழ் வடிவம்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan