தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


மழை நகரம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2012
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
ராஜ வடிவேல், மீ
பதிப்பகம் : பார்வை : பதிவுகள்
Telephone :
விலை : 50.00
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 36
கட்டுமானம் : கெட்டி அட்டை
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
எடை : 000 g
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan